Ιστορίες του δάσους – 1993

Θέατρο Άννα και Μαρία Καλουτά