Φιλιώ Κουρή

Η Φιλιώ Κουρή διδάσκει μπαλέτο στη Σχολή μας.