Σύγχρονο

Ο σύγχρονος χορός είναι ελευθερωμένος  από την δομή του κλασσικού μπαλέτου και η τεχνική του εστιάζεται στην κίνηση του σώματος με βάρος και αιώρηση, διαφορετικές δυναμικές και χρήση του ατομικού και περιφερειακού χώρου σε όλα τα επίπεδα.
Ο μαθητής προσπαθεί να αισθανθεί το σώμα του, την χρήση του εδάφους ως επίπεδο κίνησης και εφαλτήριο για χρήση άλλων επιπέδων, την επαφή και κίνηση με σώματα που βρίσκονται γύρω του. Στόχος του είναι να φτάσει στο σημείο να εκφράζει με το σώμα του συναισθήματα και να κάνει προτάσεις καινούργιες, ώστε να παραμείνει σύγχρονος!  Κατ’ αυτό τον τρόπο εξελίχθηκαν πολλά “συστήματα” εκμάθησης σύγχρονου χορού. Στην σχολή διδάσκεται το “Release”, στοιχεία αυτοσχεδιασμού και Contact Improvisation.
Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία και την τεχνική ικανότητα των μαθητών.