Κλασικό Μπαλέτο

Στόχος μας είναι η γνωριμία του παιδιού με τον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου και η σταδιακή εκπαίδευση του σώματος και της ψυχής του. Εφόσον ασχοληθεί ερασιτεχνικά με τον χορό,επιδιώκουμε να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη σωματικά και καλλιτεχνικά και ως μελλοντικός επαγγελματίας να έχει το καλύτερο δυνατόν ξεκίνημα στην εκπαίδευσή του.
Στην σχολή μας διδάσκεται το μπαλέτο σύμφωνα με το σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (Royal Academy of  Dance). Η ύλη είναι καθορισμένη και χωρισμένη σε τάξεις και προοδευτικά οδηγείται ο μαθητής από τα πρώτα βήματα στο επαγγελματικό επίπεδο.
Οργανώνουμε εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα και οι μαθητές παίρνουν πιστοποιήσεις (certificates) που εκτός από την πρόοδό τους στην εκμάθηση της τεχνικής του μπαλέτου, έχουν και μόρια (credits) που εφόσον θελήσουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα εισαγωγής μπορούν να προστεθούν στο βιογραφικό τους.
Χορός για νήπια 3-4 χρονών (Pre school dance curriculum)
Τα παιδιά γνωρίζονται με την κίνηση, την μουσική, τον ρυθμό και τον χώρο.
Μέσα από το παιχνίδι και την ελεύθερη κίνηση, με τη βοήθεια διαφόρων εξαρτημάτων (οργανάκια, κορδέλες, μαξιλαράκια, εικόνες κλπ.), αρχίζει η προετοιμασία του σώματος για την εκπαίδευση του μπαλέτου, την σωματική έκφραση των συναισθημάτων, της φαντασίας και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η συνεργασία μεταξύ τους.
Pre Primary και Primary 5-6 χρονών
Εδώ αρχίζουν και αναπτύσσονται ορισμένες δεξιότητες στάσης και κίνησης, η συγκέντρωση αυξάνεται. Η έκφραση γίνεται πιο συγκεκριμένη,το σώμα που μεγαλώνει εκπαιδεύεται.
Grades 1 , 2, 3, 4, 5 από 7 χρονών
Σιγά σιγά κτίζεται η τεχνική του μπαλέτου, με σεβασμό και προσοχή στο σώμα που αναπτύσσεται. Παράλληλα διδάσκεται και ο character χορός. Οι μαθητές μαθαίνουν να πειθαρχούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, ανακαλύπτοντας συγχρόνως την ομορφιά του να χορεύεις.
Grades 6, 7, 8
Μελέτη στο ρομαντικό μπαλέτο και προχωρημένο επίπεδο character. Απευθύνονται σε ώριμους τεχνικά και εκφραστικά σπουδαστές.
Vocational Graded επίπεδα – Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1 & Advanced 2
Προεπαγγελματική προετοιμασία. Αρχίζει η χρήση των point shoes, η τεχνική προοδευτικά γίνεται πιο απαιτητική.
Solo Seal
Κορωνίδα όλων, για τους μελλοντικούς χορευτές είναι το solo seal! Το σολιστικό δίπλωμα.
Royal Academy of Dance Logo