Μοντέρνο

Η Σχολή μας διδάσκει μοντέρνο  σύμφωνα με το σύστημα I.S.T.D. (Imperial Society of Teachers and Dancing). H διδασκόμενη ύλη όλων των τάξεων είναι καθορισμένη. Το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής μέσω εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων επίσης.
Το σύστημά είναι δομημένο σε βαθμίδες δυσκολίας και ανάπτυξης (όπως ακριβώς και η RAD για το κλασικό μπαλέτο) δίνει στα παιδιά ενέργεια, δύναμη, ευχαρίστηση πάνω σε φυσικές κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος μέσα από εντυπωσιακούς ρυθμούς και μουσικά ερεθίσματα σε ασκήσεις και χορογραφίες.
Το σύστημα I.S.T.D. δίνει την δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής μέσω εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων επίσης.
ISTD Official Logo