Συνέντευξη της Διευθύντριας της Σχολής στις Εφημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ESPRESSO

Συνέντευξη της Διευθύντριας της Σχολής Pas De Danse Κας Νινέττας Τρυφωνοπούλου με την ιδιότητα της Προέδρου του Ελληνικού συλλόγου της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου στις Εφημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ESPRESSO 11 & 12 Νοεμβρίου για την παράσταση της Σταχτοπούτας 25 & 26 Νοεμβρίου και για την Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου (RAD).