Νέα Ιστοσελίδα της Σχολής μας

Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα της Σχολής μας, η οποία αποτελεί την προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε τη διαδικτυακή πληροφόρηση σας σε θέματα λειτουργίας και παροχών της Σχολής μας.
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος/ πελάτης να έχει τη δυνατότητα με τη χρήση του διαδικτύου να λαμβάνει από οπουδήποτε πληροφόρηση και μία πρώτη εικόνα για τη Σχολή, τους ανθρώπους της και τις υπηρεσίες της.